Ngày: 01-10-2014 11:02:34
Xem: 7510

Hỗ trợ điều trị dứt điểm u tuyến tiền liệt với nấm Vân chi

U tuyến tiền liệt là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho cánh mày râu, gây ra hạn chế nhiều mặt cả về sức khỏe lẫn sinh hoạt trong cuộc sống...

Ngày: 19-09-2014 11:49:11
Xem: 7535

Những nghiên cứu khoa học về tác dụng ức chế virus HIV của nấm Vân Chi

 

Nấm Vân Chi có khả năng ức chế virus của căn bệnh thế kỉ nguy hiểm trên toàn cầu…

Ngày: 13-09-2014 09:56:31
Xem: 7481
Ngày: 04-09-2014 13:13:18
Xem: 9017