2,000,000 đ/500 Gam
Gốc: 2,000,000 đ/500 Gam
MUA
3,900,000 đ/1 Kg
Gốc: 3,900,000 đ/1 Kg
MUA