DANH SÁCH VIDEO
Công dụng của Nấm linh chi- Phát sóng VTV2 Công dụng của Nấm linh chi- Phát sóng VTV2
Cách chọn nấm linh chi tốt- Phát sóng đài TH Cần Thơ Cách chọn nấm linh chi tốt- Phát sóng đài TH Cần Thơ
Để chọn được nấm linh chi thật đúng chất lượng- HTV7 Để chọn được nấm linh chi thật đúng chất lượng- HTV7
GIẤY KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM
Sản Phẩm Linh Chi Nông Lâm
2,800,000 đ/1 Kg
Gốc: 2,800,000 đ/1 Kg
MUA
1,400,000 đ/500gam
Gốc: 1,400,000 đ/500gam
MUA
3,600,000 đ/1 Kg
Gốc: 3,650,000 đ/1 Kg
MUA
750,000 đ/250gam
Gốc: 750,000 đ/250gam
MUA
1,800,000 đ/500gam
Gốc: 1,825,000 đ/500gam
MUA
6,500,000 đ/10 Lọ
Gốc: 6,500,000 đ/10 Lọ
MUA
1,600,000 đ/1 Kg
Gốc: 1,600,000 đ/1 Kg
MUA
5,700,000 đ/100gam
Gốc: 5,700,000 đ/100gam
MUA
3,600,000 đ/1 Kg
Gốc: 3,600,000 đ/1 Kg
MUA
800,000 đ/500g
Gốc: 800,000 đ/500g
MUA
1,800,000 đ/500gam
Gốc: 1,800,000 đ/500gam
MUA
3,250,000 đ/5 Lọ
Gốc: 3,250,000 đ/5 Lọ
MUA
360,000 đ/200g
Gốc: 360,000 đ/200g
MUA
1,600,000 đ/1 Kg
Gốc: 1,600,000 đ/1 Kg
MUA
1,760,000 đ/50gam
MUA
2,700,000 đ/1 Kg
Gốc: 2,700,000 đ/1 Kg
MUA
1,200,000 đ/1 Kg
MUA
1,250,000 đ/1 Kg
Gốc: 1,250,000 đ/1 Kg
MUA
800,000 đ/500gam
Gốc: 800,000 đ/500gam
MUA
2,900,000 đ/50gam
Gốc: 2,900,000 đ/50gam
MUA
2,100,000 đ/10 hộp
Gốc: 2,100,000 đ/10 hộp
MUA
600,000 đ/500g
Gốc: 600,000 đ/500g
MUA
200,000 đ
Gốc: 200,000 đ
MUA
625,000 đ/500 Gam
Gốc: 625,000 đ/500 Gam
MUA